1/ Mục đích và phạm vi thu thập:
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên APP24H.COM.VN bao gồm: email, điện thoại, tên, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà APP24H.COM.VN cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để APP24H.COM.VN liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đám báo quyền lợi cho khách hàng.
Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoat động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình (nếu có). Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho APP24H.COM.VN về những hành vi sử dụng trái phép, lam dụng, vi pham báo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giái quyết phù hợp.
 

2/ Phạm vi sử dụng thông tin APP24H.COM.VN sử dụng thông tin khách hàng để:
Cung cấp các dịch vụ đến các khách hàng;
Gửi các thông báo về hoat động trao đổi giữa khách hàng và APP24H.COM.VN
Ngăn ngừa các hoat động phá hủy tài khoán người dùng khách hàng hoặc các hoat động giá mao khách hàng;
Liên lac và giái quyết với khách hàng trong trường hợp đặc biệt;
Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch ngoài APP24H.COM.VN.
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: liên quan đến giao dịch ngoài APP24H.COM.VN có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi pham pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm pham vào thông tin cá nhân của khách hàng.

 

3/ Thời gian lưu trữ thông tin:
Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lai trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được báo mật trên máy chủ của liên quan đến giao dịch ngoài APP24H.COM.VN

 

4/ Địa chỉ của đơn vị thu thập và quán lý thông tin cá nhân:
Tên thương nhân/Tổ chức: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM LCK

- Địa chỉ: 181 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoai: 0976337424

- Email: info@thietke24h.com

 
5/ Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoán và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu APP24H.COM.VN thực hiện việc này.
Khách hàng có quyền gửi khiếu nai tới APP24H.COM.VN. Khi tiếp nhận những phán hồi này, APP24H.COM.VN sẽ xác nhận lai thông tin, trường hợp đúng như phán ánh của khách hàng tùy theo mức độ APP24H.COM.VN sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.


 
6/ Cam kết báo mật thông tin cá nhân khách hàng:
Thông tin cá nhân của khách hàng trên APP24H.COM.VN được APP24H.COM.VN cam kết báo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của APP24H.COM.VN. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân khách hàng, APP24H.COM.VN sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.


Ban quản lý APP24H.COM.VN yêu cầu các cá nhân khi đăng ký dịch vụ phái cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: (Họ và tên, địa chỉ liên lac, email,….) và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý APP24H.COM.VN không chịu trách nhiệm cũng như không giái quyết mọi khiếu nai có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cá thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Gọi ngay Zalo Chat Liên hệ
Hotline 0946.268.630
Zalo Chat